Contect

Ishikawa International

Office : saitama ken ,kazo shi , kamihiyarikawa 7058-3

Kaitai yard : Gunma ken, ouragun Itakura machi, nishioka 1732

Gunma #2 yard : nishioka 469

Tochigi Yard :Tochigi ken Tochigi shi , Fujiokamachi kou 922.

Tel : +81 90 5582 3207

Fax: 0276 55 5099